Domácí hospicová péče Rychnov nad Kněžnou

hulky 2017Přátelé z Rokytnice podruhé domluvili příjemnou akci chůze s hůlkami nazvanou Rokytnické hůlky. Tentokrát bude zázemí u hotelu Rokytenka, takže jestli bude hezké počasí, čeká nás nejen příjemná procházka, ale také příjemné setkání a posezení s účastníky akce v areálu Rokytenky. Moc děkujeme všem, kteří akci organizují jen tak z dobré vůle !

http://www.rokytenka.cz

Navzdory zimě, větru a dešti se rokytnické hůlky nečekaně velmi vydařily ! :-) Velký dík patří manželům Lavrenčíkovým a Paldusovým, paní Evě Rumanové a Marušce Hanušové, a všem lidem, kteří přišli i v nepříznivém počasí s dobrou náladou a podpořili Setkání ! Děkujeme za velmi příjemné prostředí a obsluhu v hotelu Rokytenka ! Nyní postupně šetříme na nové auto, protože nám jedno starší pomalu odchází, takže všechny částky, které vybereme na různých akcích, budou použity na tento účel. 

Rybka vamberkDovolujeme si Vás pozvat tentokrát na benefiční představení divadla Rybka manželů Knapekových, kteří zahrají pohádku pro děti Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Opět se pro Vás otevře krásná zahrada muzea krajky ve Vamberku a to v pátek 9. června od 17.30 hod. Výtěžek z představení bude i tentokrát použit na nákup dalšího kyslíkového koncentrátoru, který využívají pacienti s dýchacími potížemi, kvůli nimž by jinak museli být hospitalizováni v nemocnici. Momentálně jsou všechny čtyři přístroje, které máme k dispozici, využívány ke svému účelu. Velmi děkujeme za podporu paní Rejzlové a kolektivu, panu faráři Nowatkowskému, a opět firmě Pewag. Děkujeme všem lidem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají. Velmi nás to povzbuzuje ve službě a velmi si toho vážíme!

Děkujeme všem lidem, kteří se spolupodíleli na realizaci benefičního představení, díky kterému se vybrala částka 3 447,- Kč, jež bude použita na nákup dalšího kyslíkového koncentrátoru pro pacienty s dýchacím potížemi. Děkujeme všem lidem, kteří přišli a podpořili činnost Setkání !

vystavahospicVe dnech 2. 5. – 2. 6. 2017 proběhne v Týništi nad Orlicí putovní výstava fotografa Petra Wagenknechta o domácí hospicové péči. Výstava s názvem „Být spolu“ obsahuje umělecké černobílé fotografie, které vystihují různé životní okamžiky života lidí od narození až po stáří a texty popisující vznik hospicového hnutí v naší zemi, včetně informací a barevných fotografií ze života Domácího hospice Setkání o.p.s. Výstavu podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci šíření povědomí o této službě a jejím smyslu.

Domácí hospic Setkání Rychnov nad Kněžnou je obecně prospěšná společnost, která poskytuje zdravotní i lidskou podporu terminálně nemocným pacientům. Pomáhá jim nejen tišit fyzické bolesti, ale také prožít poslední etapu života v kruhu své rodiny a svých přátel, a tím vnášet do rodin naději, podporu, společenství, účast a respekt k části jejich životního příběhu. Služeb Domácího hospice Setkání mohou využívat pacienti a jejich rodiny v okruhu až 25 km od Rychnova nad Kněžnou, tedy i v Týništi. Více o domácím hospici a jeho službách naleznete na webu www.hospicrychnov.cz.

Výstava bude přístupná v přízemí budovy Městského úřadu a můžete ji zhlédnout během úředních hodin, tj. v pondělí a ve středu od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 17:00, v úterý a ve čtvrtek od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 14:30 a v pátek od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 13:30. Jste srdečně zváni!

PhDr. Veronika Čepelková, zastupitelka města

Láska je trpělivá, laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy neskončí...
verše Korintským ...