Domácí hospicová péče Rychnov nad Kněžnou

Vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy (potrubí a bytová jádra), v níž se nacházejí kanceláře a Sociální poradna Domácího hospice Setkání a tedy vzhledem ke zhoršeným technickým podmínkám, omezujeme provoz ambulance od 29.6.2017 do 31.8.2017.
Zájemci o službu mohou samozřejmě nadále volat na telefonní čísla: 733 694 162, 733 694 160.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto ! :-)

hulky 2017Přátelé z Rokytnice podruhé domluvili příjemnou akci chůze s hůlkami nazvanou Rokytnické hůlky. Tentokrát bude zázemí u hotelu Rokytenka, takže jestli bude hezké počasí, čeká nás nejen příjemná procházka, ale také příjemné setkání a posezení s účastníky akce v areálu Rokytenky. Moc děkujeme všem, kteří akci organizují jen tak z dobré vůle !

http://www.rokytenka.cz

Navzdory zimě, větru a dešti se rokytnické hůlky nečekaně velmi vydařily ! :-) Velký dík patří manželům Lavrenčíkovým a Paldusovým, paní Evě Rumanové a Marušce Hanušové, a všem lidem, kteří přišli i v nepříznivém počasí s dobrou náladou a podpořili Setkání ! Děkujeme za velmi příjemné prostředí a obsluhu v hotelu Rokytenka ! Nyní postupně šetříme na nové auto, protože nám jedno starší pomalu odchází, takže všechny částky, které vybereme na různých akcích, budou použity na tento účel. 

Rybka vamberkDovolujeme si Vás pozvat tentokrát na benefiční představení divadla Rybka manželů Knapekových, kteří zahrají pohádku pro děti Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Opět se pro Vás otevře krásná zahrada muzea krajky ve Vamberku a to v pátek 9. června od 17.30 hod. Výtěžek z představení bude i tentokrát použit na nákup dalšího kyslíkového koncentrátoru, který využívají pacienti s dýchacími potížemi, kvůli nimž by jinak museli být hospitalizováni v nemocnici. Momentálně jsou všechny čtyři přístroje, které máme k dispozici, využívány ke svému účelu. Velmi děkujeme za podporu paní Rejzlové a kolektivu, panu faráři Nowatkowskému, a opět firmě Pewag. Děkujeme všem lidem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají. Velmi nás to povzbuzuje ve službě a velmi si toho vážíme!

Děkujeme všem lidem, kteří se spolupodíleli na realizaci benefičního představení, díky kterému se vybrala částka 3 447,- Kč, jež bude použita na nákup dalšího kyslíkového koncentrátoru pro pacienty s dýchacím potížemi. Děkujeme všem lidem, kteří přišli a podpořili činnost Setkání !

Láska je trpělivá, laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy neskončí...
verše Korintským ...