CENÍK a DALŠÍ SLUŽBY

PŘÍSPĚVEK NA SLUŽBU HOSPICE

Služba je k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce, včetně svátků.

Naše péče je v současnosti hrazena převážně z darů, dotací kraje, měst a obcí a nadačních příspěvků. Pacient si náklady na péči částečně hradí sám.

Na úhradu domácí hospicové péče je možné využít sociální dávku "Příspěvek na péči", o který se žádá na místně příslušném Úřadu práce trvalého bydliště žadatele. S vyplněním a podáním žádosti Vám pomůže naše sociální pracovnice.

  • Vstupní poplatek: 1000 Kč

Vstupní poplatek zahrnuje koordinaci příjmu pacienta, vstupní prohlídku lékaře, návštěvu zdravotních sester, sociální pracovnice (popř. psychoterapeutky a duchovního dle předchozí domluvy) a nastavení dalšího postupu péče o pacienta a doprovázející rodinu/pečující.

  • Každý další den po příjmu pacienta je zpoplatněn částkou 150 Kč/den

V ceně je zahrnuta 24 hodinová zdravotní pohotovost, péče pracovníků hospice (lékaři, sestry, terapeut, duchovní), zapůjčení, revize a kontroly zdravotnických přístrojů a kompenzačních pomůcek, běžně spotřebovaný zdravotnický materiál (jehly, stříkačky, obvazy....), administrativa.


  • Příspěvek na dopravu za návštěvu se účtuje dle vzdálenosti od sídla hospice:

Vzdálenost od Rychnova n. Kn.                                   příspěvek na dopravu   

do 5 km.......................................................................................0 Kč

5-10 km....................................................................................50 Kč

10-20 km................................................................................100 Kč

20-30 km................................................................................150 Kč

Cena za službu je fakturována vždy na konci kalendářního měsíce na základě vystavené faktury a vyúčtování. Platbu je možné provést hotově nebo převodem na níže uvedené číslo účtu:

Číslo účtu: 107-5655350207/0100

V případě hmotné nouze je možné domluvit slevu nebo individuální podmínky.

_______________________________________________________

ZAPŮJČENÍ ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK A PŘÍSTROJŮ - PRO PACIENTY

Zapůjčení většiny zdravotnických pomůcek je pro pacienty Domácího hospice Setkání zdarma.

Výjimkou je zapůjčení speciálních pomůcek (dle níže uvedeného přehledu), jejichž pořizovací hodnota přesahuje 10 000 Kč, které vyžadují pravidelnou technickou péči a odbornou revizi. Při zapůjčení takové pomůcky je po nájemci požadováno složení jistoty (vratné kauce). Tuto jistotu (kauci) je pronajímatel oprávněn použít a započíst na uhrazení případných nákladů způsobených poškozením, zničením, ztrátou a na dlužné nájemné. Postup je uveden ve smlouvě o nájmu movité věci, která je v tomto případě vždy sepsána. Při zapůjčení polohovacího křesla a polohovací postele se platí také nájemné ve výši 20,- Kč za den.

Zdravotnická pomůcka                                                   jistota (vratná kauce)

Koncentrátor kyslíku Perfecto.......................................2 000 Kč

Koncentrátor kyslíku Lovego.........................................2 000 Kč

Lineární dávkovač Graseby MSA Syringe driver......2 000 Kč

Lineární dávkovač Perfusoc compact plus.................2 000 Kč

Infuzní pumpa Infusomat P...........................................2 000 Kč

Polohovací lůžko CASA Classic......................................2 000 Kč + nájemné 20Kč/den

Antidekubitní matrace Saniflow...................................1 000 Kč

Vozík mechanický Action................................................1 000 Kč

Polohovací křeslo Cocoon...............................................3000 Kč + nájemné 20 Kč /den


Zapůjčení kyslíkového koncentrátoru

Pro pacienty hospice je zapůjčení přístroje zdarma, pouze je zapotřebí zakoupit si za jednorázový poplatek nezbytné příslušenství (kyslíkové brýle, spojka, prodlužovací hadička, hadička ke zvlhčovači).

Sada 1 -příslušenství ke kyslíkovému koncentrátoru (s prodlužovací hadičkou 2 m)............300 Kč

Sada 2 -příslušenství ke kyslíkovému koncentrátoru (s prodlužovací hadičkou 7,5 m)........400 Kč

Části příslušenství lze zakoupit také jednotlivě:

Prodlužovací hadička 2m...............................................80 Kč

Prodlužovací hadička 7,5 m........................................180 Kč

brýle....................................................................................100 Kč

spojka.................................................................................30 Kč

Hadička krátká (pevná u přístroje)...........................90 Kč

________________________________________________________

ZAPŮJČENÍ ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK A PŘÍSTROJŮ-  PRO VEŘEJNOST

Zapůjčení kyslíkového koncentrátoru Perfecto 

Koncentrátor kyslíku Perfecto lze zapůjčit také osobě, která není pacientem Domácího hospice Setkání, a to za podmínky uzavření smlouvy o nájmu movité věci, složení jistoty (vratné kauce) ve výši 3000 Kč, uhrazení jednorázového poplatku za příslušenství (viz výše dle sady) a hrazení nájemného ve výši  30 Kč/den.

Zapůjčení polohovacího lůžka CASA Classic

Polohovací lůžko CASA Classic s matrací lze zapůjčit také osobě, která není pacientem Domácího hospice Setkání, a to za podmínky uzavření smlouvy o nájmu movité věci, složení jistoty (vratné kauce)  ve výši 2 000 Kč, a hrazení nájemného ve výši 30 Kč/den. Při zapůjčení postele bez matrace činí nájem 20 Kč/den.

_________________________________________________________

DALŠÍ SLUŽBY 

  • sociální poradenství - služba sociální pracovnice je poskytována zdarma
  • duchovní péče - služba duchovního je poskytována zdarma
  • terapeutický rozhovor a jemné masáže k uvolnění napětí jsou poskytovány dle potřeb a zájmu pro pacienty a pečující zdarma, od druhé návštěvy se platí příspěvek na dopravu (viz níže)

__________________________________________

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY V PŘÍPADĚ VOLNÉ KAPACITY

  • Asistence při koupání 200 Kč/hod + příspěvek na dopravu dle vzdálenosti

(koupání, mytí vlasů, stříhání nehtů). Mycí prostředky, fén a nůžky dodají pečující. Dle domluvy je možno zároveň vykonat i zdravotní sesterskou návštěvu (v tomto případě se neplatí příspěvek na dopravu).

  • Hlídání - asistence - 120 Kč/hod + příspěvek na dopravu dle vzdálenosti

Asistence a pobyt pracovníka u pacienta v době, kdy si pečující potřebují odpočinout nebo zařídit neodkladné záležitosti mimo domov.

_______________________________________________________

Příspěvek za dopravu:

Vzdálenost od Rychnova n. Kn. příspěvek na dopravu

do 5 km.......................................................................................0 Kč

5-10 km....................................................................................50 Kč

10-20 km................................................................................100 Kč

20-30 km................................................................................150 Kč


Schválila: Správní rada DH Setkání dne 27. 7. 2021