CENÍK

Platný od 18. 9. 2018

Naše péče je v současnosti hrazena převážně z darů a dotací měst, obcí a kraje. Pacient si náklady částečně hradí sám částkou 250 Kč/den péče (t.j. den, kdy zdravotní sestry/lékaři přijedou k pacientovi). Služba sociální pracovnice je poskytována zdarma.

V ceně je zahrnuta zdravotnická péče, běžně spotřebovaný materiál (jehly, stříkačky, obvazy...), služba a doprava pracovníků hospice, zapůjčení a revize zdrav. přístrojů a kompenzačních pomůcek. 

Služba je k dispozici 24 hodin denně po celý týden.

Psychologické poradenství: 1 hodina/400Kč (pokud by měl pacient nebo jeho blízcí zájem o konzultaci, terapie může proběhnout 1 - 2x za dobu péče v domácím prostředí pacienta, nebo v ambulanci Sociální poradny Domácího hospice Setkání)

Cena za službu je fakturována vždy na konci kalendářního měsíce. Platbu je možné provést hotově nebo převodem na účet. Číslo účtu: 107-5655350207/0100

Zapůjčení většiny zdravotnických pomůcek pomůcek je pro pacienty DH Setkání zdarma, vyjimkou je zapůjčení speciálního polohovacího křesla, polohovací postele a kyslíkového koncentrátoru, kdy je zapotřebí si zakoupit nezbytné příslušenství :

a) kyslíkové brýle + prodlužovací hadička ( 2 metry ) + spojka + hadička ke zvlhčovači oxygenátoru : 200,- Kč

b) kyslíkové brýle + prodlužovací hadička ( 7,5 metrů ) + spojka + hadička ke zvlhčovači oxygenátoru : 290,- Kč

Pro pacienty, kteří nejsou v péči DH Setkání, lze zapůjčit kyslíkový koncentrátor za poplatek 25,- Kč / den. další informace níže: