CENÍK

Platný od 1. 4. 2014

Naše péče je v současnosti hrazena převážně z darů, není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pacient si náklady částečně hradí sám částkou 200 Kč/den péče (t.j. den, kdy zdravotní sestry/lékaři přijedou k pacientovi).

V ceně je zahrnuta zdravotnická péče, běžně spotřebovaný materiál (jehly, stříkačky, obvazy...), doprava lékařů a zdravotních sester. Služba sociální pracovnice je poskytována zdarma.

Služba je k dispozici 24 hodin denně po celý týden.

Psychologické poradenství: 1 hodina/400Kč (pokud by měl pacient nebo jeho blízcí zájem o konzultaci, terapie může proběhnout 1 - 2x za dobu péče v domácím prostředí pacienta, nebo v ambulanci Sociální poradny Domácího hospice Setkání)

Cena za službu je fakturována vždy na konci kalendářního měsíce. Platbu je možné provést hotově nebo převodem na účet. Číslo účtu: 107-5655350207/0100

Zapůjčení pomůcek je pro pacienty DH Setkání zdarma, vyjma situace při zapůjčení kyslíkového koncentrátoru, kdy je zapotřebí si zakoupit nezbytné příslušenství :

a) kyslíkové brýle + prodlužovací hadička ( 2 metry ) + spojka + hadička ke zvlhčovači oxygenátoru : 200,- Kč

b) kyslíkové brýle + prodlužovací hadička ( 7,5 metrů ) + spojka + hadička ke zvlhčovači oxygenátoru : 290,- Kč

Pro pacienty, kteří nejsou v péči DH Setkání, lze zapůjčit kyslíkový koncentrátor za poplatek 25,- Kč / den. další informace níže: