Historie 

  • leden 2013           - vznikla myšlenka založit domácí hospic
  • 9. prosince 2013 - registrace obecně prospěšné společnosti u Krajského soudu Hradec Králové                                          
  • 20. března 2014  - hospic je registrován  u Krajského soudu Hradec Králové jako poskytovatel zdravotních služeb
  • 15. května 2015    - registrace odborného sociálního poradenství na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje 
  • květen 2017       - hospic se stal členem Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče   

https://www.asociacehospicu.cz/

 https://www.dobratecka.cz/