Podmínky pro přijetí do péče

Platné od 1. 4. 2014

 • Nevyléčitelné onemocnění v terminálním stadiu, ukončení kurativní léčby (léčby vedoucí k vyléčení) a doporučení léčby paliativní. 
 • Doporučení praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře k poskytnutí domácí hospicové péče a poskytnutí aktuální lékařské zprávy.
 • Zajištění celodenní péče rodinou pacienta nebo jinou osobou.
 • Informovaný souhlas pacienta.
 • Vyplněná žádost o poskytnutí hospicové péče.
 • Souhlas s ceníkem a podmínkami poskytování péče. 
 • Bydliště do 30 km od Rychnova nad Kněžnou.
 • V případě volné kapacity a po dohodě s lékaři Domácího hospice Setkání lze sjednat individuální podmínky.

Péči je možné domluvit při osobní návštěvě nebo telefonicky na uvedených číslech.
Pokud z jakéhokoliv důvodu není možné pokračovat v péči o pacienta doma, je možné zprostředkovat jeho přijetí do lůžkového hospice.

Co nabízíme dále:

 • Pokud si pacient přeje návštěvu duchovního, nabízíme její zprostředkování. Tato služba není zpoplatněna.
 • Pokud pacient a jeho rodina chtějí využít psychologického poradenství, je možné ho zrealizovat v kanceláři hospice nebo v domácím prostředí. Tato služba je zpoplatněná: 1 hodina / 400 Kč (max. 2x za dobu péče).
 • Poskytnutí sociální služby v rámci Sociální poradny Domácího hospice Setkání je zdarma na základě ústní dohody.