Zdravotní péče

Zdravotní péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry a lékaři. V průběhu péče má rodina

k dispozici telefonní číslo na které je možno se dovolat 24 hodin denně 365 dní v roce s žádostí
o pomoc.  


V čem se liší náš domácí hospic od běžné domácí
zdravotní péče (home care)?

Domácí hospic nabízí shodně s běžnou zdravotní péčí:

  • Všeobecné sestry poskytují komplexní ošetřovatelskou péči v rozsahu lékařem předepsané péče.

Domácí hospic nabízí nad rámec běžné domácí zdravotní péče:

  • Součástí týmu je lékař se specializací na léčbu bolesti, přístupný na telefonu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
  • Všeobecné sestry drží pohotovost na telefonu a jsou připraveny kdykoliv vyrazit za pacientem. Četnost jejich návštěv ani čas strávený u pacienta nejsou omezeny.
  • Součástí týmu je sociální pracovník.
  • Služby  poskytuje také psycholog a duchovní dle zájmu a přání pacienta nebo pečujících.
  • Domácí hospic podporuje pečující osoby a pomáhá jim během nemoci pacienta, v době úmrtí i v období zármutku.

Provozní doba ambulance:

Můžete k nám osobně přijít

Pondělí a čtvrtek: 8.00 - 12.00

telefonní kontakt pro zájemce o hospicovou péči nebo sociální poradenství:

733 694 160


Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek


Pomůcky jsou pro pacienty DH Setkání půjčovány bez poplatku, kromě situace při zapůjčení kyslíkového koncentrátoru, kdy je zapotřebí si zakoupit nezbytné příslušenství.