Zdravotní péče

Zdravotní péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry a lékaři. V průběhu péče má rodina k dispozici telefonní číslo na které je možno se dovolat 24 hodin denně 365 dní v roce s žádostí o pomoc.  


V čem se liší náš domácí hospic od běžné domácí zdravotní péče?

Domácí hospic nabízí shodně s běžnou zdravotní péčí:

 • Všeobecné sestry poskytují komplexní ošetřovatelskou péči v rozsahu lékařem předepsané péče.

Domácí hospic nabízí nad rámec běžné domácí zdravotní péče:

 • Součástí týmu je lékař se specializací na léčbu bolesti, přístupný na telefonu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 • Všeobecné sestry drží pohotovost na telefonu a jsou připraveny kdykoliv vyrazit za pacientem. Četnost jejich návštěv ani čas strávený u pacienta nejsou omezeny.
 • Součástí týmu je sociální pracovník.
 • Služby  poskytuje také psychoterapeut a duchovní dle zájmu a přání pacienta nebo pečujících.
 • Domácí hospic podporuje pečující osoby a pomáhá jim během nemoci pacienta, v době úmrtí i v období zármutku.
 • V případě volné kapacity poskytujeme doplňkové služby (viz níže)

Další služby hospice:

Zapůjčení kompenzačních pomůcek


Více informace níže ↓

Sociální poradenství, terapeutický rozhovor, duchovní péče, jemné masáže

 • Sociální poradenství - zdarma
 • Terapeutický rozhovor - cena dle aktuálního ceníku
 • Duchovní péče - zdarma

Doplňková služba DH Setkání v případě volné kapacity

 • Asistence při koupání  (koupání, mytí vlasů, stříhání nehtů)
 • Hlídání (asistence a pobyt u pacienta v době, kdy si pečující potřebují odpočinout nebo zařídit neodkladné záležitosti mimo domov.) 

Tyto služby jsou zpoplatněny


Provozní doba ambulance hospice:

Můžete k nám osobně přijít

PO - PÁ: 8 - 12 hod


Provozní doba sociální poradny:


Ambulantně: Po-Pá 8.00-12.00

Terénně u stávajících klientů: Po-Čt 8.00-16.00, Pá 8.00-12.00


Telefonní kontakt pro zájemce o hospicovou péči nebo sociální poradenství:

733 694 160