Zdravotní péče

Zdravotní péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry a lékaři. V průběhu péče má rodina

k dispozici telefonní číslo na které je možno se dovolat 24 hodin denně 365 dní v roce s žádostí
o pomoc.  


V čem se liší náš domácí hospic od běžné domácí
zdravotní péče (home care)?

Domácí hospic nabízí shodně s běžnou zdravotní péčí:

  • Všeobecné sestry poskytují komplexní ošetřovatelskou péči v rozsahu lékařem předepsané péče.

Domácí hospic nabízí nad rámec běžné domácí zdravotní péče:

  • Součástí týmu je lékař se specializací na léčbu bolesti, přístupný na telefonu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
  • Všeobecné sestry drží pohotovost na telefonu a jsou připraveny kdykoliv vyrazit za pacientem. Četnost jejich návštěv ani čas strávený u pacienta nejsou omezeny.
  • Součástí týmu je sociální pracovník.
  • Služby  poskytuje také psycholog a duchovní dle zájmu a přání pacienta nebo pečujících.
  • Domácí hospic podporuje pečující osoby a pomáhá jim během nemoci pacienta, v době úmrtí i v období zármutku.

Provozní doba ambulance:

Můžete k nám osobně přijít

Pondělí a čtvrtek: 8.00 - 12.00

telefonní kontakt pro zájemce o hospicovou péči nebo sociální poradenství:

733 694 160


Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek


Pomůcky jsou pro pacienty DH Setkání půjčovány bez poplatku, kromě situace při zapůjčení kyslíkového koncentrátoru, kdy je zapotřebí si zakoupit nezbytné příslušenství, dále speciálního polohovacího křesla a polohovací postele. Ceník je k dispozici u sociální pracovnice.