Zdravotní péče

Zdravotní péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry a lékaři. V průběhu péče má rodina

k dispozici telefonní číslo na které je možno se dovolat 24 hodin denně 365 dní v roce s žádostí
o pomoc.  


V čem se liší náš domácí hospic od běžné domácí
zdravotní péče (home care)?

Domácí hospic nabízí shodně s běžnou zdravotní péčí:

 • Všeobecné sestry poskytují komplexní ošetřovatelskou péči v rozsahu lékařem předepsané péče.

Domácí hospic nabízí nad rámec běžné domácí zdravotní péče:

 • Součástí týmu je lékař se specializací na léčbu bolesti, přístupný na telefonu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 • Všeobecné sestry drží pohotovost na telefonu a jsou připraveny kdykoliv vyrazit za pacientem. Četnost jejich návštěv ani čas strávený u pacienta nejsou omezeny.
 • Součástí týmu je sociální pracovník.
 • Služby  poskytuje také psycholog a duchovní dle zájmu a přání pacienta nebo pečujících.
 • Domácí hospic podporuje pečující osoby a pomáhá jim během nemoci pacienta, v době úmrtí i v období zármutku.
 • V případě volné kapacity poskytujeme doplňkové služby (viz níže)

Další služby hospice:

Zapůjčení kompenzačních pomůcek


Pomůcky jsou pro pacienty DH Setkání půjčovány bez poplatku, kromě situace při zapůjčení kyslíkového koncentrátoru, kdy je zapotřebí si zakoupit nezbytné příslušenství, dále speciálního polohovacího křesla. Další informace níže.

Sociální poradenství, terapeutický rozhovor, duchovní péče, jemné masáže

 • Sociální poradenství - zdarma
 • Terapeutický rozhovor - zdarma 2x za měsíc, zpoplatněna pouze doprava
 • Jemné masáže k uvolnění - zdarma 2x za měsíc, zpoplatněna pouze doprava
 • Duchovní péče - zdarma

Doplňková služba DH Setkání v případě volné kapacity

 • Asistence při koupání  (koupání, mytí vlasů, stříhání nehtů)
 • Hlídání (asistence a pobyt u pacienta v době, kdy si pečující potřebují odpočinout nebo zařídit neodkladné záležitosti mimo domov.) 

Tyto služby jsou zpoplatněny


Provozní doba ambulance hospice:

Můžete k nám osobně přijít

PO : 8 - 12 hod

ČT : 8 - 12 hod


Provozní doba sociální poradny:

PO : 8 - 12 hod
ČT : 8 - 12 hod

Terénně u klienta :

PO - PÁ: 11 - 20 hod


telefonní kontakt pro zájemce o hospicovou péči nebo sociální poradenství:

733 694 160