Co je domácí hospic

Hospicová péče poskytuje nevyléčitelně nemocným pacientům úlevu od bolesti a dalších symptomů. Podporuje život, avšak pohlíží na umírání jako na přirozený proces. Neusiluje ani o urychlení, ani o oddálení smrti. Obsahuje psychologické a duchovní aspekty péče o pacienta a nabízí systém podpory, který pomáhá rodinám zvládat období pacientovy nemoci a období zármutku.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti s jejími potřebami nejen fyzickými, ale i sociálními, psychickými a duchovními.  


Naším posláním je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

  • Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího v domácím prostředí.
  • Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice
    a v případě zájmu psycholog a duchovní.
  • Pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy onemocnění, zejména onkologického; hospic nemocnému garantuje, že bude trvale respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen.
  • Zdravotní péče je k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Pacient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo, na které je možné dovolat se kdykoliv během 24 hodin denně se žádostí o radu a pomoc. 
  • Lékaři a sestry zajišťují všechny odborné zdravotnické výkony, které je možno v domácím prostředí provádět.
  • V případě, že z jakéhokoliv důvodu není možné zajistit péči v domácím prostředí, sociální pracovník pomůže zprostředkovat umístění pacienta v lůžkovém zařízení (lůžkový hospic, nemocnice).     

Co vlastně děláme a jak?

Když zazvoní telefon s dotazem na naši službu nebo se na nás rodina či příbuzný obrátí s prosbou o pomoc při doprovázení nevyléčitelně nemocného blízkého, sjednáme si obvykle schůzku v hospici (v případě, že o pacienta pečuje pouze jedna osoba a nemůže přijít, přijedeme do rodiny). Promluvíme si o možnostech, vysvětlíme, jak o pacienta a jeho rodinu pečujeme, jaké jsou rozdíly mezi domácí péčí a domácí hospicovou péčí, jaké jsou podmínky pro přijetí. Snažíme se zodpovědět každou otázku. Rozhodne-li se rodina pro naši službu, vyplní žádost. Rodina potom našemu lékaři dodá propouštěcí zprávu z nemocnice nebo od obvodního lékaře. Pokud hospicový lékař schválí přijetí, další péči již zajišťuje náš hospic, se kterým rodina sepíše smlouvu o poskytování služby. Lékař, zdravotní sestry a sociální pracovnice přijedou na první schůzku do domácnosti. Po domluvě na další schůzku přijede terapeutka a vysvětlí, jak může pacientovi a rodině během péče pomoci. Vše další již záleží na potřebách pacienta a domluvě s rodinou.

Pacient může být v naší péči různě dlouhou dobu. Mohou to být měsíce, týdny nebo dny. Příbuzní mají většinou velké obavy, že jejich blízký bude trpět bolestí, že se o něj nebudou umět postarat. Nevědí, že v převážné většině případů umíme zajistit stejnou zdravotní péči jako nemocnice. Jsme na to vybaveni jak po stránce kvalifikace a dlouholeté praxe lékařů a sester, tak po stránce potřebných přístrojů (kyslíkový koncentrátor, odsávačka, lineární dávkovač...). Když se něco děje, fungujeme na zavolání ve dne v noci. Pokud si to pečující přejí, pomáháme také ihned po úmrtí a potom v době zármutku. 

Velmi nás mrzí, že mnoho pacientů přichází do naší péče pozdě. Pro vážně nemocného je bolestivé a nepříjemné jít do nemocnice a být tam sám.  Pokud to je možné, jsme tady právě pro to, aby mohl zůstat doma ve svém prostředí a se svými blízkými. Náš čas pro rodinu není omezen, zůstaneme tak dlouho, jak to je potřeba. A nemusí jít jen o zdravotní péči. Hospicová péče znamená také lidskou podporu. Nemocný i rodina si potřebují povídat, porozumět sami sobě i dalším členům rodiny, svěřit se s obavami, smířit se s nevyhnutelnou situací, se smrtí, s Bohem. Mnohdy dochází v rodinách k odpuštění, usmíření a úlevě. Rodiny zažívají radost a lásku i v těchto těžkých chvílích. Pečující mohou být klidní, že udělali vše pro svého nemocného blízkého.

Ano, pro rodinu to často není jednoduchá situace, zařídit si kousek života tak, aby mohla o svého blízkého pečovat, dnešní doba je neúprosná, ale...

Kolik času mu ještě zbývá, aby si mohli navzájem říct, co nebylo řečeno, odpustit, co nebylo odpuštěno?

Kolik dnů ještě mohou být spolu a držet se za ruku?

Kolik dnů ještě zbývá, aby si mohli navzájem říct, že se mají rádi a že láska přetrvá na věčnost?

Kolik dnů, možná týdnů?

Kolik času věnoval umírající jim po celý svůj život? 


Zdravotní péče

Zdravotní péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry a lékaři. V průběhu péče má rodina k dispozici telefonní číslo na které je možno se dovolat 24 hodin denně 365 dní v roce s žádostí o pomoc. Další informace níže...


Sociální poradna 

Pracovnice sociální poradny pomáhá rodině při příjmu do péče, při vyřizování nezbytné administrativy, při zprostředkování další možné pomoci. Podrobně o službě níže...



Sledujte nás na Facebooku ↓