Adventní benefiční koncert v Dobřanech

20.12.2021

V sobotu 18.12.2021 se konal v Dobřanech přenádherný adventní koncert, který byl zároveň benefiční pro náš hospic. Moc děkujeme organizátorům za skvělou atmosféru a nádherně vyzdobený kostel, děkujeme hudebníkům a zpěvákům za něžné předvánoční pohlazení a všem, kteří přispěli do kasičky děkujeme za finanční dary, které využijeme na provoz hospice v příštím roce. 

Slovy senátora Jana Grulicha, který nad koncertem převzal záštitu:

"Díky za krásný adventní koncert v podání JakobySboru a Komorního orchestru s dirigentem Markem Klimešem. Slyšeli jsme úžasný (a málo známý) Magnificat Johna Ruttera a Vánoční mši F dur od Jiřího Zrunka. Hudba spojuje. A atmosféra jednoty byla dnes v dobřanském kostele sv. Mikuláše cítit obzvláště silně. Možná i proto, že si dnes připomínáme 10 let od úmrtí prezidenta Václava Havla, který se snažil naši společnost spojovat. Každý jsme jiný a hrajeme svůj život jinak, stejně jako housle hrají jinak než lesní roh. Mým přáním do nastávajícího vánočního času pro náš národ je, abychom dohromady souzněli stejně skvěle, jak harmonicky zněli dnes všichni účinkující.Díky Elišce Kratěnové za prvotní impuls k uspořádání koncertu a za organizaci. Výtěžek z dobrovolného vstupného putuje na práci Domácího hospice Setkání. Moc díky všem, kteří přišli a přispěli. Dohromady jsme vybrali 15 tisíc korun. "