Benefiční koncert skupiny Rybičky 48 v O2 aréně nejen pro Setkání

18.10.2022

POMÁHÁTE NÁM POMÁHAT - PŘÍBĚH DEVÁTÝ - DOMÁCÍ HOSPIC SETKÁNÍDomácí hospic Setkání, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

Smysl a podstata péče v kontextu nejen ,,našeho" hospice .....

Věříme, že nevyléčitelně nemocní lidé mohou žít důstojně doma s laskavou péčí svých nejbližších až do konce svého života.... nejbližšími mohou být přátelé .... doma může znamenat i hospic kamenný nebo jiné zařízení....

Věříme, že procházet s někým závěrečný úsek jeho života je dar pro obě strany....., i když to prostě mnohdy velmi bolí .... víme, že to má smysl....

Většinou nám uniká, že právě tato etapa života může být v životě ta nejdůležitější a nejhlubší ... a to pro obě strany..... jsme prostě nuceni se zastavit.... a přemýšlet o smyslu toho všeho.....

Na smrt nemocný člověk může mít v terminálním stádiu svého života nějaké poslání .... on pro Vás a Vy pro něj....nejen....

Umírání je etapa, ve které nemocný člověk otevírá oblasti života a témata, o kterých v plné síle neuvažoval anebo nemluvil.... což se může změnit....a mluvit o podstatných tématech dříve....

Komunikace se noří na hlubší rovinu, než jsou slova - pohled, gesta, dotek, vnímání beze slov, nebo jen se slovy podstatnými.... proč to tedy nežít dřív....V umírání člověk pomalu postupně odkládá své role.... až zbývá jen čirá podstatná podstata, esence.... pokud se člověku podaří vše postupně odložit a smířit se....strach se úplně rozplyne ...Takže to vše velmi bolestné nás vlastně intenzivně vede a přibližuje do žití a bytí v přítomnosti .... k vděčnému otevřenému vnímání, naslouchání ..... k přítomnému okamžiku.... k vnímání jemné krásy a radosti v maličkostech .... mnohdy i v bolesti a nejistotě .... a tedy ke kreativnímu tápání, otevřenosti a levitování nad propastí prosté všech rigidních vzorců chování, jednání, myšlení....až tam, kde jsou slyšet ozvěny bytí, na které můžeme odpovídat.... protože jsme jako lidé rozhovorem.....

K dokreslení péče Domácího hospice Setkání nabízíme nedávnou zpětnou vazbu pozůstalého pana Václava, který doprovázel svého 20ti letého synovce Pavla, a který nám dovolil ji zveřejňovat pro šíření povědomí a smyslu doprovázení umírajících....,, Myslím, že většina lidí si neumí představit, co bude služba umírajícímu představovat. I já měl naivní představu, že u něj budete celou dobu vy a my jako rodina budeme jen asistovat. Ale v reálu je to nastavené přesně opačně a po zkušenosti vím, že správně .... Rodina se o umírajícího stará a vy jste nenápadná, neinvazivní, citlivá asistence pro situace, které rodina nemůže a neumí zvládnout (dávkování léků, rady, asistence se vším představitelným i nepředstavitelným).Rodina by měla být předem informovaná, že při tom nejde dělat nic jiného, že nejde o "bokovku", při které jde zvládat i něco dalšího. Že umírající potřebuje neustálou péči, včetně v noci, a že je potřeba několik lidí, kteří se prostřídají, jinak je to fyzicky nad lidské síly ....pokud by to trvalo déle, než pár dní.... U mladého člověka, který se odchodu hodně brání a tělo ještě omezeně funguje, je to asi potřeba o to víc... Pája byl ještě 2-3 dny po příjezdu z nemocnice hyperaktivní, i když už částečně zmatený, a bylo ho potřeba hlídat... A kdyby v tom moje sestřička byla sama, tak se fyzicky zhroutila...U nás bylo rozhodnutí vzít Páju domů z nemocnice tak rychlé, že žádné větší přípravy a úvahy předem neproběhly a veškeré informace jsme získávali až od vás, a to už jsme museli fungovat, improvizovat a na nic jiného nebyl čas....Vaši službu považuju po osobní zkušenosti za jednu z nejdůležitějších v životě člověka. Odchod jednou čeká každého z nás. Většina z nás na to nemyslí, vytěsňuje to, a když to přijde, je zaskočená a nepřipravená. A pak už se jen improvizuje, zachraňuje nezachranitelné , prodlužuje za každou cenu a celé to probíhá v křeči a nepřirozeně, většinou na přístrojích někde v anonymní nemocnici, kde člověk poslední chvíle uvědomělého života tráví ve stresu, bolesti, strachu a v cizím prostředí. Vědomí, že odchod může proběhnout důstojně mezi nejbližšími, může při tom být veselo - krasosmutně, s vaší nenápadnou a citlivou pomocí, by mnohým z nás pomohlo předem se na to vnitřně připravit a potom si to svým způsobem užít. Odchod našeho synovce byl i díky vám neskutečně silným a vlastně přes veškerý smutek i "pozitivním" zážitkem. Čeká to nás všechny, a když už je to jistota, tak proč to neudělat co nejpříjemnější.... Každý, kdo chce, to může udělat pro své nejbližší a přát si to pro sebe, a vy co to umíte a máte na to, tak jako službu pro ostatní... Proto vám nabízím svou pomoc...

A děkujeme za neskutečně citlivý a lidský přístup všech členů vašeho týmu...."

K dokreslení financování služby Domácího hospice Setkání....

Začínali jsme téměř před 10ti lety jako parta nadšenců z různých oborů, kterým péče o umírající dává smysl..... Začínali jsme s nulou na účtu..... a začali jsme hned sloužit jako dobrovolníci při naší práci ..... Postupně nám začali přispívat jednotlivci, církve, firmy, obce, nadace, MPSV na sociální poradnu a zatím pouze dvě pojišťovny, které hradí jen některé výkony zdravotních sestřiček u pacientů, kteří mají s těmito pojišťovnami smlouvu a kterých není moc.... Takže máme díky Bohu velkou databázi dárců, což je naprosto úžasné.... Jde o neustálou práci s dárci, díky kterým můžeme fungovat.... Stát zatím tuto komplexní službu v této formě nepodporuje ..... Bez dárců bychom nemohli existovat a jsme tedy vděčni za každého z nich.... Ať člověk pošle 100 Kč nebo 10 000 Kč .... každé částky si velmi vážíme, děkujeme a žehnáme.... !

č.ú.: 107-5655350207/0100 POMÁHÁTE NÁM POMÁHAT V rámci koncertu v O2 areně věnujeme 100.000,- Kč na charitativní účely. Tuto částku rozdělíme rovným dílem mezi deset konkrétních lidí, jejichž příběhy budeme sdílet na našich sociálních sítích, tak aby se mohlo k naší pomoci připojit co nejvíce lidí.Pomoci můžete i tím, že při nákupu vstupenky na náš koncert do O2 areny stačí zaškrtnete voucher CHCI POMÁHAT, k ceně vstupenky se připočte 50,-, které půjdou do společného banku POMÁHÁTE NÁM POMÁHAT. My ke každé vaší padesátikoruně přidáme ještě padesát korun od nás a výslednou částku rovným dílem rozdělíme mezi deset lidí, či projektů, kterým budeme společně pomáhat. Předprodej:https://www.ticketportal.cz/event/RYBICKY48Pokud už vstupenku na koncert máte, můžete pomoci zde:https://www.ticketportal.cz/event/POMAHATE-NAM-POMAHATDĚKUJEME ZA SDÍLENÍ DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT