Věříme, že nevyléčitelně nemocní lidé mohou žít důstojně doma s laskavou péči svých nejbližších
 až do konce svého života.


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového


Daniel Fajfr jako známá postava nejen v církevních kruzích se spolu s námi bude zamýšlet nad lidským životem, který má svůj přesah za horizont smrti. Na podnětnou přednášku srdečně zveme.

Benefice k pátému výročí našeho hospice byla ve znamení radosti, moudrosti a originality Víti Marčíka a jeho divadla. Dopolední představení Labyrint světa a ráj srdce pro gymnázia otevřelo otázku hodnot a vneslo světlo do postojů a priorit člověka. Víťa nejprve posluchače zahrnul gejzírem myšlenek z pera Jana Amose Komenského. Nakonec svým...

Můžete nás podpořit zde: