VÍTE, že náš hospic poskytuje základní služby BEZPLATNĚ?

07.03.2024

VÍTE, že Domácí hospic Setkání…

poskytuje nevyléčitelně nemocným služby hospicové péče v domácím prostředí BEZPLATNĚ?

Víte, že

  • hospicoví lékaři a zdravotní sestry mají více než 10 let praxe a zkušeností s paliativní péčí a pomáhali doprovázet několik stovek pacientů na konci života?
  • hospic poskytuje služby také doprovázejícím rodinám po celou dobu péče o nemocného, v době úmrtí i v době zármutku?
  • během doprovázení může rodina kdykoliv ve dne v noci 24/7 zavolat na pohotovostní číslo a požádat o pomoc?
  • součástí bezplatné hospicové péče je také služba sociálních pracovnic, psychoterapeuta a duchovních, pokud si to pacient nebo rodina přejí?
  • hospic nabízí také další DOPLŇKOVÉ SLUŽBY - zapůjčení pomůcek, hlídání, hygienu a služby pro veřejnost?


Naším posláním je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího v domácím prostředí.

Domácí hospic Setkání jezdí na území do 30 km od Rychnova nad Kněžnou. V tomto regionu je nejdéle fungující službou tohoto typu. Hospicoví pracovníci jsou trpěliví a laskaví a mají na pacienty a jejich rodiny vždy dost času.

Neváhejte se na nás obrátit s dotazy na telefonní číslo 733 694 160.