Díky vašim darům se rozšířila řada našich kyslíkových koncentrátorů

29.01.2024

V prosinci minulého roku jsme díky vaší štědrosti a darům mohli rozšířit řadu kyslíkových koncentrátorů o jeden nový přístroj.

Konkrétně se jedná o kyslíkový koncentrátor IRENE, který dodává vysokou koncentraci kyslíku s průtokem až 5 litrů za minutu. Díky kompaktnímu designu je snadno skladovatelný, udržovatelný a přenosný.

Děkujeme ♥ 

A jak takové kyslíkové přístroje (neboli oxygenátory) fungují?

Jednoduše popsáno, kyslíkové koncentrátory zvyšují úroveň kyslíku vdechovaného pacientem, což napomáhá udržet optimální hladiny kyslíku v těle. Kyslík se aplikuje z přístroje pomocí kyslíkových brýlí či masky, a to v množství doporučeném lékařem, které se na přístroji nastaví. Přístroj neustále sleduje kvalitu průtoku kyslíku a jeho koncentraci. Výhodou kyslíkových koncentrátorů je to, že jsou mobilní, jednoduché na používání i na údržbu. 

Co se péče o přístroj týče, je potřeba pravidelně vyměňovat destilovanou vodu ve zvlhčovací nádobce a nádobku pravidelně čistit. Také filtry v zadní části přístroje je nutno pravidelně čistit, aby mohl oxygenátor správně fungovat. 

Praktickou obsluhu a fungování přístroje zájemcům ukazujeme a vysvětlujeme při zapůjčení v naší poradně.