Navštívili nás studenti sociální práce

05.03.2024

Dnes nás v sociální poradně Domácího hospice Setkání navštívili studenti sociální práce z Univerzity Hradec Králové. 

Exkurze začala prohlídkou prostor hospice a pokračovala v sociální poradně hospice. 

Studenti se dozvěděli, jak náš hospic funguje, vyslechli si kazuistiku jedné pacientky od naší zdravotní sestry o tom, jak konkrétně může domácí hospicová péče probíhat, a následně jsme si povídali o fungování sociální poradny a roli sociálního pracovníka v hospicových zařízeních.

Doufáme, že tato exkurze mohla být pro studenty obohacující zkušeností, která jim umožnila nahlédnout do praxe sociální práce v oblasti domácí hospicové péče.