Poděkování našim dárcům 2017

01.01.2018

Milí naši dárci a přátelé Domácího hospice Setkání,

dovolte mi poděkovat Vám za Vaši podporu v minulém roce, které si velmi vážíme a která nám pomohla přehoupnout se do dalšího roku a umožnila pokračovat v započatém díle. Letos to bude již pět let od založení Domácího hospice Setkání! Za tu dobu se toho událo mnoho. Hospic prošel různými změnami, ale podstata zůstává pořád stejná... Služba nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým, kteří se rozhodnou starat se o ně až do jejich konce života doma. A bez Vaší pomoci by to prostě nešlo! Díky Vám jsme tady a jdeme dál... :-)

A jaký byl ten minulý rok 2017? Byl náročný. V loňském roce jsme doprovázeli mnoho pacientů dlouhou dobu, některé i několik měsíců. (Průměrná doba péče o jednoho pacienta se zvýšila na 38,5 dne). Vznikaly mezi námi a rodinami vzájemné pěkné vztahy a doprovázení tak mohlo probíhat v klidu a pokoji s laskavou péčí všech blízkých až do konce života nemocného. Bylo to tak, jak to má být. A z toho máme vždycky velkou radost. Také nám přibývalo zájemců o péči a my jsme někdy ani při nejlepší vůli nemohli přijmout všechny do naší péče. Proto jsme se rozhodli rozšířit tým o další zdravotní sestru, která nastoupila v listopadu. Také tým hospicových lékařů má již od ledna 2017 o jednoho lékaře více.

Navzdory tomu, co lze nyní slyšet v mediích, menší radost už máme z probíhajících jednání s pojišťovnami. Na začátku roku 2017 vyšla v médiích zpráva o tom, že ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu, která měla zakotvit domácí hospicovou péči v legislativě. Tento krok je něčím, oč domácí hospice už mnoho let usilují. Uznání domácí hospicové péče jako legitimní zdravotně-sociální péče v rámci české legislativy, by znamenalo lepší ochranu zájmů pacienta před různými službami, které poskytování domácí hospicové péče proklamují, ale reálně ji neprovozují, a také by znamenalo proplácení domácí hospicové péče zdravotními pojišťovnami.

Z médií jsme se však už nedozvěděli, že Poslanecká sněmovna poslala návrh "hospicového zákona" do tzv. prodlouženého čtení. Jinými slovy, poslanci si na studování zákona dali tolik času, že ho před volbami (a před rozpuštěním sněmovny) nemohli stihnout schválit.

Řešení finanční situace domácích hospiců bohužel nenabídl ani tzv. Pilotní projekt VZP, který se ukázal být životaschopným pouze ve velkých městech (nad 100 000 obyvatel). Zásadně navíc nesouhlasíme s jím stanovenou třicetidenní lhůtou, během které má pacient zemřít. Péče o pacienta se musí řídit jeho potřebami, nikoli úřednicky stanoveným časem. "Pilot" by tedy pro nás byl jen slepou uličkou. Jak se budou vyvíjet další jednání na poli zdravotních pojišťoven & regionálních domácích hospiců, není zatím zcela zřejmé, a to i přes různé zprávy, které lze nyní na toto téma v médiích slyšet .

O to více děkujeme Vám všem dobrým lidem, kteří nás podporujete. Pro nás jste Vy "pevnou půdou pod nohama". Díky Vám jsme mohli jezdit k našim pacientům a pomáhat jejich rodinám. A navíc... mohli jsme se při tom opravdu řídit jejich potřebami. A to je podstatné.

Velmi si Vaší podpory vážíme, také díky Vám můžeme pokračovat i v roce 2018 a přáli bychom si, abyste nám zachovali přízeň i nadále.

DĚKUJEME A PŘEJEME VÁM POKOJNÝ, RADOSTNÝ ROK 2018

A HODNĚ VZÁJEMNÉ LÁSKY A TOLERANCE

Vaše Setkání