Poděkování dárcům, firmám, nadacím, městům a obcím a všem příznivcům hospice

08.01.2020

V Rychnově nad Kněžnou 7. 1. 2020

Děkujeme všem dárcům, firmám, nadacím a obcím

V uplynulém roce jsme, stejně jako v letech předešlých, pomáhali v rodinách nevyléčitelně nemocných pacientů. Z velké části to bylo možné díky darům dobrých lidí. 
Velmi si vážíme štědré podpory činnosti domácího hospice a děkujeme. Finanční, modlitební i přátelská pomoc pro nás hodně znamená a nedovedeme si bez ní naši práci vůbec představit.

Domácí hospicová péče má smysl a díky hojné podpoře jsme mohli v loňském roce posloužit téměř čtyřiceti rodinám, které se staraly o své těžce nemocné blízké. Během celého roku jsme byli svědky mnoha požehnaných setkání, smíření a laskavých momentů. Doprovázení našich pacientů je pro nás vždy něčím neuchopitelným a posvátným. Jsou to chvíle, kdy se mění priority v životech lidí, kteří umírají, i v životech jejich rodinných příslušníků.

Naše další poradenské služby také vyhledali lidé, kteří se starali o těžce nemocné nebo kterým v nedávné době zemřel někdo blízký a potřebovali podporu nebo radu. Velmi si vážíme jejich důvěry a v tomto roce bychom se rádi ještě více zaměřili na práci v této oblasti.

Rok 2019 byl krásný také pro náš tým. Již od ledna nám začala vypomáhat nová zdravotní sestřička Maruška a my jsme tak, po téměř šesti letech, měli klidnější pohotovostní služby a dny dovolených. Také administrativní zátěž jsme letos zvládali lépe díky dobré spolupráci s novou kolegyní Lenkou.

Přejeme nám všem do nového roku hodně radostných chvil a naději, že vše má svůj smysl 
a že každý den je dar. Ať dokážeme vidět malé zázraky na každém kroku ve všech životních situacích.