Poděkování za uplynulý rok

20.12.2023

Vážení přátelé a dárci Domácího hospice Setkání,

je za námi další rok a my bychom s Vámi rádi sdíleli naši radost a vděčnost za to, co všechno přinesl. Letos jsme hlavně slavili. Našemu hospici je 10 let. Za vše, co jsme za těch deset let dokázali a také, co jsme dostali, jsme poděkovali spolu s našimi hosty, dárci, přáteli a dobrovolníky ekumenickou bohoslužbou v Církvi bratrské v Bystrém. Hudební doprovod pardubické konzervatoře nás slavnostně naladil, a tak bylo velkou radostí pokračovat zahradní slavností s bohatým občerstvením a hudbou kapel Živý jukebox a JK Band. Společně jsme se ohlédli za tím, co jsme prožili a zavzpomínali na veselé i náročné události, kterými jsme s Boží pomocí prošli. Těší nás, že jsme mohli sloužit v mnoha rodinách těm, kdo statečně pečovali o své blízké až do konce jejich života a že jsme mohli doprovodit stovky umírajících v posledních dnech jejich života. Dík patří našim sestřičkám, lékařům a celému týmu Setkání za nasazení, s jakým ve dne i v noci slouží potřebným. Díky také patří paní ředitelce Andree Kolaříkové, která spolu s ostatními hospic založila a statečně ho po celou dobu vede a spravuje. Nebylo by to ovšem možné bez pomoci okolí, a tak je na místě také poděkovat Královéhradeckému kraji, obcím, církvím, firmám a dárcům za finanční podporu. Vážíme si také modlitební stráže všech našich přátel, kterým svěřujeme naše potřeby a kteří svými modlitbami provází naši službu a rodiny, do kterých vstupujeme.

A my jdeme dál. V tomto roce se náš tým omladil o novou sociální pracovnici Terezku, která přinesla nové nápady a chuť nadále rozvíjet služby sociální poradny. Proběhly také benefice a sbírky na naši činnost. V této době není lehké tak specifickou službu udržet. Proto se stále opíráme o naději, že se stále více lidí rozhodne pečovat o svoje nemocné doma a doprovodit je až na konec života v kruhu rodiny. Naše služba má stále více význam ve společnosti, která smrt vytlačuje na periferii a připravuje se tak o hlubokou zkušenost lásky, služby a smíření. Přejeme si, aby se hospicová myšlenka šířila stále více a aby lidé vnímali závěr života jako významné období, ve kterém nebudou sami v nemocnicích, ale v kruhu svých nejbližších. Naše zkušenosti vypovídají o tom, že to jsou hluboké a nezapomenutelné momenty pro celou rodinu.

Vážení a milí. Přejeme vám do nadcházejícího roku pokoj ve všech oblastech života. V této neklidné době je nanejvýš potřebný mír v našich srdcích a vztazích v našich rodinách i na pracovištích. Tolik potřebujeme vzájemnou pozornost, porozumění a milosrdenství. Ať nás všechny v novém roce 2024 neopouští odvaha jít proti proudu a být nositeli radosti a naděje v Dobro.

Za celý hospicový tým Setkání, Hana Tylšová