Poděkování Nadačnímu fondu Avast

01.01.2018

Rádi bychom na tomto místě poděkovali Nadačnímu fondu Avast za dlouhodobou podporu Domácího hospice Setkání. 
Od prvního setkání v roce 2015 na půdě NF Avast jsme se setkali s velmi vstřícným a přátelským jednáním, až jsme tomu mnohdy ani nemohli uvěřit... 
Díky tříleté podpoře NF Avast v rámci projektu "Spolu až do konce" jsme mohli nejen využít finance

na mzdové náklady fundraisera, ale také získat kvalitní vzdělání s lektory Českého centra fundraisingu v této rychle se vyvíjející oblasti. 

Společně s dalšími 9 hospici jsme se v roce 2016 pravidelně scházeli a sdíleli radosti i starosti

se zajištěním financování hospicové péče a to vše bylo završeno návštěvou londýnských hospiců
v prosinci 2016. A to ještě není vše! 

Náš zisk z fundraisingu ocenil NF Avast nakonec ještě další velkou podporou navíc v roce 2017, díky které jsme opět mohli zajistit mzdu pro fundraisera a další činnost hospice. 


Hodně jsme se toho naučili. Pomohli jste nám zavést systém ve financování, pomohli jste nám při komunikaci s dárci a my se teď cítíme mnohem stabilnější. 


Za to vše Vám patří náš obrovský dík. Pomohli jste nám postavit se na vlastní nohy a naučili jste nás chodit ve světě vícezdrojového financování. 
Také díky Vám jsme tady již pátým rokem a můžeme poskytovat přímou hospicovou péči nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým pečujícím. 

Děkujeme Nadačnímu fondu Avast za veškerou podporu!

Tým DH Setkání