Poděkování Škoda Auto za významnou finanční podporu

14.02.2024

Domácí hospic Setkání působí na Rychnovsku již jedenáctým rokem. Škoda Auto podporovala v minulosti jeho činnost různým způsobem. V letošním roce byla navázána další spolupráce.

Nadační fond Škoda Auto již v minulých letech pomáhal zajistit mobilitu hospice a přispěl na mzdy zdravotních sester. Také letos se těšíme z významné finanční podpory z grantového programu na podporu paliativní péče – Region bez bariér. Díky finančnímu příspěvku na mzdy zdravotních sester můžeme nabízet službu 24 hodin denně 365 dní v roce a být tak pečujícím rodinám k dispozici, kdykoliv potřebují. Děkujeme!

Na tomto místě bychom rádi poděkovali za novou možnost spolupráce v rámci Zaměstnaneckých sbírek. Jedná se o společný projekt Škoda Auto a Odbory KOVO na podporu nevládních neziskových organizací. O tom, kam budou peníze putovat, rozhodují sami zaměstnanci, jejich příspěvky následně automobilka Škoda Auto zdvojnásobí. A my si velmi vážíme toho, že zaměstnanci automobilky vybrali jako jednu z podporovaných organizací také naše Setkání. Děkujeme za důvěru a za možnost být součástí tohoto projektu.

Při podpisu Memoranda o spolupráci v Mladé Boleslavi jsme se seznámili s historií Zaměstnaneckých sbírek a představiteli projektu i se zástupci dalších podpořených neziskovek. Bylo to velmi zajímavé a podnětné setkání a oceňujeme nasazení a vytrvalost všech, kteří se na tomto dlouhodobém projektu podílejí. Po podpisu Memoranda jsme měli také možnost podívat se s průvodkyní přímo do výroby. Byl to pro nás opravdu silný zážitek a uvědomujeme si, jak náročnou práci mají všichni zaměstnanci automobilky. O to víc si vážíme všech, kteří se rozhodnou účastnit se Zaměstnaneckých sbírek a podporovat dobročinné organizace.

Rádi bychom tímto nabídli zaměstnancům Škodovky a všem zájemcům z veřejnosti možnost návštěvy Domácího hospice Setkání v Rychnově nad Kněžnou. Rádi se Vám budeme věnovat a více přiblížíme naši práci a poslání.

Ještě jednou děkujeme za významnou finanční podporu!

Za Domácí hospic Setkání

Andrea Kolaříková