Poděkování za sbírky

27.05.2019

Děkujeme Sboru Církve bratrské Náchod a katolickým farnostem Bystré, Dobřany, Ohnišov, Sedloňov a Olešnice za finanční sbírky na náš hospic. Velmi si vážíme jejich opakované podpory a štědrosti.