Poděkování ZŠ Synkov 

08.01.2020

Děkujeme dětem i učitelům ZŠ Synkov za krásnou myšlenku běhu pro hospic. Děti i jejich rodiče nám věnovali výtěžek z běhu ve výši 3000,- Kč. Velmi si tohoto daru vážíme.