Poděkování našim dárcům a všem příznivcům Setkání

18.01.2021

Milí dárci a příznivci Domácího hospice Setkání,

děkujeme Vám za podporu v uplynulém roce. Velice si vážíme Vaší finanční, přátelské, modlitební i praktické pomoci zvláště v této době, která byla a stále je pro mnohé obtížná a nejistá. Přesto jste byli ochotni jít s námi a podílet se na péči o nevyléčitelně nemocné. Děkujeme Vám!

Rok 2020 skončil a my se díváme zpět, hodnotíme a děkujeme. Jsme rádi, že i přes všechna opatření a omezení spojená s epidemií, přinesl uplynulý rok mnoho dobrého.
Dojížděli jsme do 39 rodin nevyléčitelně nemocných a často byli svědky láskyplné a obětavé péče. Rodiny našich pacientů vyjadřují vděčnost za službu hospice, a to nás velice těší. Po celý rok jsme sloužili nejen osobně při návštěvách rodin, ale velmi často také telefonicky radou, útěchou nebo prostým sdílením těžkých chvil či smutku. 

Během celého roku byla a stále je hojně využívaná půjčovna pomůcek, do které jsme loni zakoupili další dva koncentrátory kyslíku. Všech 10 přístrojů využívají nejen naši pacienti k usnadnění dýchání, ale v této době velmi často také lidé, kteří prošli nákazou COVID 19. Kyslíkový koncentrátor umožní nemocným vrátit se z hospitalizace dříve a doléčit se v domácím prostředí. V loňském roce posloužily koncentrátory 44 nemocným.

V létě nám udělala velkou radost zpráva společnosti Škoda Auto. Získali jsme nový vůz Octavia Combi v rámci grantu "Škoda pomáhá" určeného sociálním a zdravotním službám z celé ČR. Auto nám umožňuje dopravit se k pacientům bezpečně a pohodlně.

Každým rokem v listopadu pořádáme tradiční setkání pozůstalých, v jejichž rodinách jsme v uplynulém roce působili. Tentokrát to nebylo možné, a tak jsme se spojili alespoň virtuálně u nás v hospici. Za každého pacienta jsme  zapálili svíčku a ze svíček symbolicky vytvořili nádherné zářivé srdce.

Mnoho dalších plánovaných akcí a setkání se letos nemohlo uskutečnit. Hledali jsme cesty, jak být stále v kontaktu s našimi dobrovolníky, přáteli a dárci. To se dařilo zejména cestou SMS, emailů, webových stránek a sociálních sítí.

Ačkoliv celá naše společnost prochází velmi náročným obdobím, většina dárců nám zachovala přízeň. Je to pro nás povzbuzení a pomoc, neboť dary tvoří velkou část příjmů, ze kterých financujeme hospicovou péči. Také jsme často slyšeli potěšující slova od našich dobrovolníků, modlitebníků a přátel. Někteří z Vás nám pomáhali zajistit ochranné pomůcky. Děkujeme Vám, Vaší pomoci si velmi vážíme.

Jsme zvědaví, co nového přinese rok 2021. Věříme, že i přes těžkosti způsobené epidemií, to bude rok plný nových příležitostí. Také věříme, že i nadále budeme moci působit v rodinách pečujících o těžce nemocné. Rádi bychom naši službu rozšířili a máme i nápady a plány jak. Ty však zatím čekají na svou příležitost pěkně uložené v šuplíku...

Vaši podporu budeme jistě i nadále potřebovat. Vážíme si Vás všech, kteří se chcete podílet na tom, aby lidé umírali ve svých domovech a mohli se tak důstojně rozloučit se svými nejbližšími. 

Budeme velmi rádi, pokud nám i nadále zachováte přízeň. Přejeme Vám po celý rok 2021 vše dobré, pokoj a důvěru v budoucnost.

Váš tým Setkání