Přidáváme se k tomuto prohlášení APHPP a ČHS JEP ve věci prosazování uzákonění eutanázie