První Setkávárna

18.03.2022

Sešli jsme se v malé milé skupince nad otázkami týkajícími se konečnosti lidského života prostřednictvím hry Řekni mi..... https://reknimi.cz/ V atmosféře vzájemného přijetí, porozumění, neposuzování, empatického naslouchání se občas vynořilo i leccos bolavého, bolest se však skrze vzájemné porozumění, respekt a úctu proměnila v uznání postoje, smýšlení a pocitů, v úlevu, a tedy ve vzájemnou inspiraci, obohacení, pochopení, přijetí .... Prostě najednou jsme mohli uvidět věci z různých úhlú pohledů a pochopit a přijmout, že má druhý prostě jiný názor, jinou zkušenost, a že je to tak v pořádku... Toto se prostě přirozeně děje vždy v atmosféře respektu k sobě a k druhému.... je to umění, které se můžeme učit a kultivovat .... Děkuji všem za odvahu a ochotu přijít i v této tak složité době ... I mně je někdy hodně úzko...., ale jak jinak šířit mír a soucit, než tak, že ho budeme mít ve svých srdcích a ve svých vztazích s lidmi, kteří jsou otevření dialogu a změně smýšlení v rámci zachování svobody a úcty k sobě a k druhým .... Další termín Setkávárny se objeví na webu a FB, nebo volejte na 733 694 160, nebo pište na: vrbova.setkani@seznam.cz