Setkání pozůstalých 8. listopadu 2022

10.11.2022

Ve středu 8. listopadu byly při mši svaté rozsvíceny svíčky za všechny nemocné, které jsme pomáhali různými způsoby a do různé míry doprovázet. Někteří lidé potřebovali celkovou a velmi intenzivní péči celého týmu, někteří jen potřebné informace, inspiraci, psychosociální podporu a také modlitby  za odpuštění, smíření a otevření se Lásce, která nás obklopuje a přesahuje a které je dostatek pro nás všechny. Děkujeme panu faráři Mariuszovi Robakovi, který podporuje a žehná i naší službě. Po mši svaté následovalo ještě přátelské setkání s rodinami.