Setkávárna s hrou Řekni mi

14.02.2022

Setkávárna s hrou Řekni mi

Přemýšlela jsem - vzhledem k současné situaci - jestli má smysl setkávat se v rámci Setkávárny a pokoušet se kultivovat vztahy k sobě, k druhým, k tomu co nás přesahuje .... Jestli má smysl v kontextu dnešní doby trénovat nenásilnou komunikaci v rámci vzájemné úcty a respektu... Zda má smysl vzájemně se na sebe a na druhé empaticky ladit tím, že budeme mluvit upřímně sami za sebe a o sobě bez posuzování druhých.... Stále mi vychází, že to smysl má .... :-)

Způsob, jakým se dorozumíváme s druhými lidmi, má rozhodující vliv na naši spokojenost v mezilidských vztazích a tím i na pohodu v celém našem životě. (Marshall B. Rosenberg)

V rámci Sociální poradny DH Setkání vznikla nabídka otevřeného bezpečného laskavého prostoru Setkávárny pro ty, kteří se chtějí jejím prostřednictvím učit vzájemné vstřícné empatické komunikaci skrze naslouchání sobě a druhým.

Pravděpodobně jsme všichni zažili mnoho zranění a rozdělení. Nejen, ale možná obzvlášť v poslední době. Můžeme se pokusit postupně vše měnit. Možná stačí změnit svůj postoj, úhel pohledu, způsob komunikace. Někdy stačí jen naslouchat a neposuzovat.

Když pečujeme o naše pacienty a jejich blízké, podporujeme je v tom, aby se na sebe vzájemně co nejvíce naladili. Mnohdy se se to podaří, někdy ne. Můžeme toto ladění trénovat mnohem dříve, než na sklonku života.

Pomůže nám k tomu hra Řekni mi ( https://reknimi.cz ), kterou nedávno vydalo Centrum paliativní péče, díky níž se můžeme zamýšlet nad zajímavými a zásadními otázkami, které by nás možná nenapadly. Můžeme se tak o sobě více dozvědět a tím se posunout o kousek blíž sobě i druhým.

Setkávárna je určená lidem otevřeným změnám úhlů pohledů, lidem, kteří se chtějí učit empatii a porozumění a tak přispívat ke klidu a míru ve svém srdci a tedy i ve svém okolí.

První Setkávárna proběhne ve čtvrtek 17. března od 16 do 18 hod v příjemném prostředí Sociální poradny Domácího hospice Setkání, Javornická 1501 v Rychnově n Kn. Viz info. na plakátku. Ryze dobrovolná Setkávárna bude probíhat pro zájemce opakovaně cca jednou za 14 dní. Někdo může přijít jednou, někdo několikrát, záleží na každém z Vás. Informace budou zveřejňovány na webu a FB DH Setkání.

Pokud Vám to dává smysl a rádi byste přišli, ozvěte se na 733 694 160, vrbova.setkani@seznam.cz