Setkávárna v parku

27.06.2022

Setkávárna s hrou Řekni mi proběhla v parku na dekách pod stromem, kde nás bylo sedm statečných včetně tohoto mladého odvážného citlivého muže Tadeáše. Opět jsme se dotýkali témat spojených s konečností lidského života, která do něj mohou přinést větší hloubku, úctu, odvahu, respekt a laskavost k sobě a k druhým. Připojuji jednu milých zpětných vazeb od jedné účastnice, která později napsala: ,,Ahoj Martino, právě čtu Způsob bytí od C. Rogerse a při tomto odstavci jsem na Tebe vzpomněla. S vděčností za možnost zažívat chvíle skutečného naslouchání a vcítění se do druhého a zároveň uvědomění si sama sebe. Děkuji srdečně za vzácná, hluboká a přínosná setkání za pomoci hry Řekni mi."JItka