Děkujeme všem duchovním z různých denominací, kteří k nám zavítali v pondělí 29.10. a kteří s námi různým způsobem spolupracují. Děkujeme za jejich vstřícnost, srdečnost, ochotu spolupracovat a pomáhat doprovázet ty, kteří z tohoto světa odcházejí s nabídkou žité naděje, víry a lásky, která překračuje hranice našeho omezeného vidění a...

Daniel Fajfr jako známá postava nejen v církevních kruzích se spolu s námi bude zamýšlet nad lidským životem, který má svůj přesah za horizont smrti. Na podnětnou přednášku srdečně zveme.

Benefice k pátému výročí našeho hospice byla ve znamení radosti, moudrosti a originality Víti Marčíka a jeho divadla. Dopolední představení Labyrint světa a ráj srdce pro gymnázia otevřelo otázku hodnot a vneslo světlo do postojů a priorit člověka. Víťa nejprve posluchače zahrnul gejzírem myšlenek z pera Jana Amose Komenského. Nakonec svým...