Věříme, že nevyléčitelně nemocní lidé mohou žít důstojně doma s laskavou péči svých nejbližších
 až do konce svého života.


Zveme na setkání modlitebníků dne 12.3.2018 do prostor hospice. Sejdeme se v 17.30 h ke sdílení, modlitbě a povzbuzení nejen v naší službě. K tomu nám poslouží krátký film a milé společenství.

Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové za poskytnutí příspěvku na nákup kompenzačních a zdravotních pomůcek. Mohli jsme zakoupit pomůcky pro naše pacienty - krokovací chodítka, mechanický vozík, speciální zdravotní prostěradla, odsávačku, toaletní vozík a zdravotnický materiál. Na fotkách nenajdete všechny pomůcky, některé jsme odvezli...

na mzdové náklady fundraisera, ale také získat kvalitní vzdělání s lektory Českého centra fundraisingu v této rychle se vyvíjející oblasti.


Můžete nás podpořit zde: